Herroepingsrecht & Garantie

Bent u toch niet helemaal tevreden met ons product dan kunt u in overleg met ons uw producten retourneren.

Dit zijn onze voorwaarden aanvullend op onze algemene voorwaarden:

Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen.

  1. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
    2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, de kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.
    3.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
    4.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze terugzending moeten worden geadresseerd aan:

KOPAT.nl Postbus 79 7963ZH Ruinen

  1. Een retourlabel kunt u bij ons aanvragen via ons contactformulier, mail of telefonisch, deze ontvangt u per mail met een betaallink voor de retourkosten, of deze wordt verrekend met het retourbedrag.
  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping.


Garantie

Bij KOPAT hanteren wij de Nederlandse wettelijke garantie op al onze producten. Deze garantie waarborgt dat onze producten voldoen aan de redelijke verwachtingen die u als consument mag hebben. Mocht een product defect zijn of niet aan de verwachtingen voldoen, dan zorgen wij ervoor dat dit probleem binnen de wettelijke termijnen wordt opgelost.

Meer informatie over de wettelijke garantievoorwaarden vindt u in onze algemene voorwaarden, specifiek in artikel 16. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen, zodat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en onze verplichtingen.

Bij vragen of problemen staat onze klantenservice altijd voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier, mail, of telefoon nummer +31 (0)522-226010

Wij waarderen uw vertrouwen in onze producten en streven ernaar om uw winkelervaring zo positief mogelijk te maken.

nl_NL